wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » BLOG 2 » Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika
Dodatkowe opcje przeglądania
SKLEP STACJONARNY
Garaż BHP (sklep stacjonarny)
ul. Warszawska 55a
35-205 Rzeszów
Godziny otwarcia
Dni powszednie: 7.00 - 16.00
Sobota, Niedziela: nieczynne
 

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika

Data dodania: 07-02-2019

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika, czyli co pracodawca powinien zapewnić podopiecznemu aby mógł w pełni efektywnie i bezpiecznie wykonywać swoja pracę.
 

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy w  swoim zakładzie. Jakie obowiązki w zakresie BHP spoczywają na pracodawcy określa art. 207 Kodeksu pracy. Do podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP w m. in. należą:

 • organizacja pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • zapewnienie przestrzegania w zakładzie przepisów oraz zasad BHP, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrola wykonania tych poleceń
 • reakcja na potrzeby w zakresie BHP oraz dostosowanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, z uwzględnieniem zmieniających się warunków wykonywania pracy
 • zapewnienie środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniając zagadnienia techniczne, organizację i warunki pracy oraz wpływ czynników środowiska pracy
 • ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w zakresie podejmowanych działań profilaktycznych
 • wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy
Do podstawowych obowiązków Pracodawcy należy również przeprowadzanie regularnych badań lekarskich i systematycznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Badania lekarskie dzielimy na wstępne i okresowe:
 • badania lekarskie wstępne - przeznaczone na osób podejmujących pracę - powinny być wykonane najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy
 • badania lekarskie okresowe - wykonywane w zależności od rodzaju pracy i warunków co 2 do 5 lat
 • badania lekarskie kontrolne - wykonywane w przypadku nieobecności pracownika dłużej niż 30 dni
Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 • wstępne szkolenia BHP - przeznaczone na osób podejmujących pracę - powinny być wykonane najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy
 • okresowe szkolenia BHP - wykonywane w celu zaktualizowania i ugruntowania wiedzy w zakresie BHP i powinny być wykonywane z częstotliwością dla:
- osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami: kierownicy, mistrzowie, brygadziści → nie rzadziej niż raz na 5 lat,

- pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych → nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku

- pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantó, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji → nie rzadziej niż raz na 5 lat

 

Dodatkowo artykuł  237 Kodeksu Pracy informuje nas o istotnej kwestii jaką jest zapewnienie pracownikowi środków ochrony indywidualnej:


Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.”
 

Ponadto „pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu lub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.” Istnieje możliwość ustalenia przez pracodawcę stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania BHP (nie dotyczy stanowisk związanych z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prac powodujących intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami biologicznie zakaźnymi. W przypadku, gdy pracownik używa własnej odzieży roboczej pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

Do obowiązków pracodawcy należy również zapewnienie odpowiednio pranie odzieży roboczej, jej konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Jeżeli nie ma możliwości prania odzieży, może prać ją pracownik pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.
 

W związku z powyższym nasz zespół pracuje nad ofertą zestawów odzieży roboczej w trzech progach cenowych z uwzględnieniem odpowiednich rabatów. Oferta pojawi się już na dniach więc zalecamy czujność! Pamiętaj Drogi Kliencie bezpieczeństwo Twoje
czy tez Twoich podwładnych jest najważniejsze!


altaltalt


Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii BLOG
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Szanowny Użytkowniku !
Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Anita Prokop prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Green-Tech Anita Prokop w Rudnej Małej 398, NIP 5170359955
Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem poprzez adres mailowy anita@greentech.rzeszow.pl, pisemnie na adres firmy bądź telefonicznie 781533080.
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych za pomocą konta w sklepie internetowym.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu właściwej współpracy handlowej, realizacji zamówień jak również korzystania ze sklepu internetowego. Państwa dane nie są przekazywane do Państw trzecich. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
Zgadzam się Zrezygnuj